EN

Vodohran Beltinci, Beltinci

Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih vodov v vodohranu
Dokončano
Mesec in leto dokončanja
december 2014
Lokacija
Beltinci
Trajanje projekta
5 mesecev
Tip del
gradbeno obrtniška in instalacijska dela
Naročnik
Gorenje projekt
Tosidos Arhitektura Vodohram Beltinci 02